Mangyaring tumugon sa DDS Surveyors-Deadline Extended mula Hunyo 30 hanggang Hulyo 31

 

Ang Department of Developmental Services (DDS) ay may mga surveyor na tumatawag sa mga kliyente at/o kanilang mga miyembro ng pamilya at nagtatanong tungkol sa kanilang kasiyahan sa mga serbisyo ng sentrong pangrehiyon. Ito ay isang ligtas na survey na tutulong sa amin na mapataas ang kalidad ng aming mga serbisyong ibinibigay at ipaalam sa amin kung saan kami mapapabuti. Nagpapasalamat kami sa iyo nang maaga para sa iyong pakikilahok!