Senior Program ng Kasamang

Ang Senior Companion Program nag-aalok ng mga taong 55 taong gulang pataas ng pagkakataong maglingkod sa kanilang pamayanan sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanilang oras sa mga may sapat na gulang na may kapansanan sa pag-unlad. Ang mga Senior Companion Volunteer ay nagtatalaga ng 5-40 na oras bawat linggo upang matulungan ang mga nasa hustong gulang na humantong sa isang mas independiyente at produktibong buhay.

Walang kinakailangang pormal na edukasyon. Ang mahalaga ay ang mga karanasan sa buhay at ang karunungan na ibinabahagi ng mga nakatatanda! Makakatanggap ang mga Senior Companion ng isang tax exemption na buwis at iba pa benepisyo. Ang mga lokasyon kung saan naglilingkod ang mga boluntaryo ang mga lokal na galerya ng sining, mga bokasyonal na lugar, mga sentro ng pangangalaga sa mga adultong araw, at mga programa sa paggamot sa araw.

Kung ikaw ay interesado sa pagiging isang Senior Volunteer Kasamang  makipag-ugnayan kay Melissa Slama at (707) 566-3005.

Tingnan ang aming newsletter!

Balita ng Senior Companion