PROVIDER TRAININGS

Kalendaryo ng Pagsasanay ng Vendor 2021 at 2022

Link sa Rehistro sa Pagsasanay: https://www.eventbrite.com/d/online/nbrc/

Makipag-ugnay kay Jasmine Martin jasmineM@nbrc.net sa anumang mga problema.

Ang pagpaparehistro ay limitado sa 50 at magagamit sa unang pagdating, unang hinaharap na batayan. Ang lahat ng mga pagsasanay ay libre
singil Ang mga pagsasanay ay gaganapin sa pamamagitan ng Pag-zoom mula 10: 00-12: 00, maliban kung nabanggit.

Kung nais mo ang mga CEU o sertipiko ng pagdalo, tiyaking nakikita ka ng tagapagsanay para sa kabuuan
pagsasanay.

Iskedyul ng pagsasanay sa vendor 2022

2022

Pagtatasa sa Panganib sa Pagbagsak + Pag-iwas NBRC RN Enero 12
Medikal na Pulang Watawat

 

NBRC MD Enero 20
Espesyal na Insidente + Mandated Reporter Training

 

NBRC Quality Assurance Enero 25
Flu, Pneumonia + Mga Panganib sa Paghinga

(Mga Protokol ng Covid)

NBRC RN Pebrero 9

3: 00-5: 00 pm

Dementia sa Mga Taong may Intelektwal + Mga Kapansanan sa Pag-unlad 101 

 

Pangangalaga sa Collabria Pebrero 22

 

Pagsuporta sa pag-unlad na panlipunan-sekswal

 

NBRC PHD March 2
Espesyal na Insidente + Mandated Reporter Training NBRC Quality Assurance March 10

 

Dementia sa Mga Taong may Intelektwal + Mga Kapansanan sa Pag-unlad 102 Pangangalaga sa Collabria March 22
Mga Suporta sa Pag-uugali

 

NBRC BCBA March 30
Mga Karapatan ng Mga kliyente

 

 Opisina ng Mga Karapatan ng Kliyente Abril 7
Med Admin, Itinago sa gitna at Mga Rekord ng Pagkawasak NBRC Quality Assurance Abril 13
Medikal na Pulang Watawat                 

 

NBRC MD Abril 21

3: 00-5: 00 pm

Pagsuporta sa Diversity at Equity Espesyalista sa Diversity ng NBRC Abril 28

 

Espesyal na Insidente + Pagsasanay ng Mandated Reporter NBRC Quality Assurance Mayo 4

3: 00-5: 00 pm

Pagtatasa sa Panganib sa Pagbagsak + Pag-iwas

 

NBRC RN Mayo 11

 

 Kinansela:    Dulo ng Pagpaplano ng Buhay NBRC MD Mayo 19

 

Bagong Pagsasaayos ng Provider

 

NBRC Quality Assurance Mayo 26 + 27

9: 30-4: 00

Flu, Pneumonia + Mga Panganib sa Paghinga

(Mga Protokol ng Covid)

 

NBRC RN Hunyo 3
Pagpaplano ng Tao

 

NBRC Quality Assurance Hunyo 9
HCBS – Panghuling Panuntunan ng CMS NBRC Quality Assurance Hunyo 14

3: 00-5: 00 pm

Pagsuporta sa Mga Pagpipilian sa Pagtatrabaho

 

Espesyalista sa Trabaho ng NBRC

 

Hunyo 22
Dementia sa Mga Taong may Intelektwal + Mga Kapansanan sa Pag-unlad 101 

 

Pangangalaga sa Collabria Hulyo 19

 

Espesyal na Insidente at Iniutos na Tagapagbalita

 

NBRC Quality Assurance Hulyo 27
 

Dementia sa Mga Taong may Intelektwal + Mga Kapansanan sa Pag-unlad 102

 

Pangangalaga sa Collabria

Agosto 23

 

Medikal na Pulang Watawat NBRC MD Agosto 25
Pagpaplano ng Kalamidad/Emerhensiya NBRC Disaster Specialist Agosto 30

 

Pagsuporta sa Diversity at Equity Espesyalista sa Diversity ng NBRC Septiyembre 8

3: 00-5: 00 pm

Pagtatasa sa Panganib sa Pagbagsak + Pag-iwas NBRC RN Septiyembre 14

3: 00-5: 00 pm

Med Admin, Itinago sa gitna at Mga Rekord ng Pagkawasak NBRC Quality Assurance Septiyembre 20
Espesyal na Insidente + Pagsasanay ng Mandated Reporter NBRC Quality Assurance Septiyembre 28

3: 00-5: 00 pm

Mga Suporta sa Pag-uugali

 

NBRC BCBA Oktubre 6
Flu, Pneumonia + Mga Panganib sa Paghinga

(Mga Protokol ng Covid)

 

NBRC RN Oktubre 12
Pagsuporta sa pag-unlad na panlipunan-sekswal

 

NBRC PHD Oktubre 18
Pagpaplano ng Tao

 

NBRC Quality Assurance Nobyembre 8
Bagong Pagsasaayos ng Provider

 

NBRC Quality Assurance Nobyembre 10 + 11

9: 30-4: 00

Espesyal na Insidente + Pagsasanay ng Mandated Reporter NBRC Quality Assurance Nobyembre 16

 

Pagsuporta sa Mga Pagpipilian sa Pagtatrabaho  

 WALANG CEU

Espesyalista sa Trabaho ng NBRC

 

Disyembre 6
Mga Karapatan ng Mga kliyente

 

Opisina ng Mga Karapatan ng Kliyente Disyembre 8

Mula 3pm – 5pm

 

HCBS – Panghuling Panuntunan ng CMS NBRC Quality Assurance Disyembre 14

 

 

newsletter

Mag-sign up para sa lingguhang elektronikong newsletter ng NBRC dito upang makatanggap ng mga update sa pamayanan at pambatasan.

Nais bang panatilihing nai-update sa lahat ng mga komunikasyon sa Provider ng Serbisyo? Mag-sign up para sa NBRC's VENDOR CONNECTION newsletter dito.

Upang ma-access ang mga libreng slide slide, materyales sa pagbabasa, video, at mga tool na inaalok ng Kagawaran ng Pag-unlad ng Mga Serbisyo, sa ilalim ng tab na "Pagsasanay ” mangyaring bisitahin ang link na ito: https://www.dds.ca.gov/corona-virus-information-and-resources/

Kapag pinasok mo ang Pagsasanay tab, makikita mo ang isang sub tab na tinatawag na "Mga Module sa Pag-aaral na Ginawa ng Mga Sentro ng Sentro

Ang mga kursong ito ay nagbibigay ng parehong pangkalahatang impormasyon, pati na rin ang mga kurso na karapat-dapat para sa Patuloy na Edukasyon sa Mga Yunit (CEU).

Ang bawat service provider / empleyado ay kailangang magrehistro upang ma-access ang mga kursong ito. Tingnan ang kumpletong tagubilin dito:.Mga tagubilin sa LMS Service Provider - iisang punto ng pagpasok.


MGA UPANG PAGSASANAY

(Mangyaring rsvp kay Jasmine Martin sa JasmineM@nbrc.net maliban kung ipinahiwatig)


 


 


 


Wala Nang Pagsasanay? Maghanap ng mga materyales at impormasyon dito.

Mga Operasyong Negosyo-  Kumuha ng mga handout at mga mapagkukunan dito:

DDS Data Security Training: ano ang bumubuo ng isang paglabag sa seguridad? Paano mo mapapanatili ang ligtas na impormasyon? Tignan mo Impormasyon sa Pagkapribado ng DDS upang malaman!

NRCSecurityPrivacyAwareness 2019_v2r12

19 Indibidwal na pagkakakilanlan


Iskedyul ng HOLIDAY

 

Mag-click dito para sa iskedyul ng 2020-21: Iskedyul ng Holiday FY 20.21