Mga Kontrata

Kontrata ng Pagganap

Ang taunang kontrata ng pagganap at ang kontrata sa pagganap ng taon na ipinasok sa Department of Developmental Services (DDS) ay matatagpuan dito.

 

Mga Gantimpalang Kontrata

Ang mga parangal sa kontrata, kabilang ang organisasyon o entidad na iginawad sa kontrata, at ang halaga at layunin ng award: Plano sa Pag-unlad ng Mapagkukunan ng Komunidad (CRDP) / Planong Paglalagay ng Komunidad (CPP)

Kontrata na nangangailangan ng pag-apruba ng Lupon

 

Mga Kinakailangan sa Vendor

Mga kinakailangan sa seguro

E-Pagsingil

Mga Pahayag ng Pananalapi / Vendor Na-audit na Mga Pananalapi

Proseso ng Pag-uulat ng SIR