Mga Batas at Regulasyon

Impormasyon sa Resource ng Pagkontrol

Pag-aalis ng Pangangalaga ng Komunidad (CCL)

Opisina ng Distrito ng Redwood Empire District
101 Golf Course Drive, Suite A- 230
Rohnert Park, CA 94928
Telepono: (707)588-5026
Mga tanggapan ng estado sa Sacramento: (916) 263-4700
Magbasa nang higit pa 

Ang mga sesyon ng oryentasyon para sa mga bagong aplikante ay gaganapin tuwing Huwebes. Kailangan ng mga pagpapareserba. Kabilang sa iba`t ibang mga kategorya ng paglilisensya ang Mga Pangunahing Residential Facility (ARF) at Residential Care para sa Matatanda (RCFE). Ang Community Care Licensing (CCL) sa Sacramento ay nangangasiwaan ngayon ng paglilisensya ng mga maliliit na bahay ng pamilya para sa mga bata, mga Group Homes ng mga bata at Mga Ahensya ng Pamilya ng Foster. Kung plano mong magbukas ng bahay ng mga bata siguraduhing suriin sa CCL upang matukoy kung aling tanggapan ang humahawak sa iyong lugar na pangheograpiya upang matiyak mong dumalo sa tamang sesyon ng oryentasyon.

Kagawaran ng Mga Serbisyo sa Pag-unlad

Mga Kodigo ng Regulasyon ng California 

Pamagat ng 17 California Code of Regulations, Ang Dibisyon 2 ay ang mga regulasyon na namamahala para sa mga serbisyo ng Regional Center sa ilalim ng Department of Developmental Services.