Patuloy na Edukasyon

Ang North Bay Regional Center ay umaasa sa isang pamayanan ng propesyonal, bihasa, mahabagin, at mabisang mga tagabigay ng serbisyo sa tirahan / pamumuhay upang makapagbigay ng mataas na kalidad, mga serbisyong nakatuon sa pamayanan, nakasentro sa client. Ang mga nagbibigay ng serbisyo sa tirahan / pamumuhay na ito ay nagbabahagi ng aming paningin at pangako sa kahusayan sa pagtugon sa mga pangangailangan ng mga indibidwal na may mga kapansanan sa pag-unlad, at kanilang mga pamilya.

Bawat California Code of Regulations Pamagat 17, Ang patuloy na edukasyon ay kinakailangan para sa mga nagbibigay ng serbisyo sa tirahan / pamumuhay upang mapanatili ang mataas na antas ng tulong na serbisyo sa pamumuhay na nakasentro sa kliyente at ang kinakailangang bilang ng patuloy na oras ng edukasyon ay magkakaiba bawat antas ng serbisyo.

Ang patuloy na edukasyon ay kinakailangan sa isa o higit pang mga tukoy na lugar na nauugnay sa pagpaplano at pagpapatupad ng mga serbisyong paninirahan para sa mga taong may kapansanan sa pag-unlad:

Para sa tiyak na impormasyon basahin dito.