NBRC Community Conversation/Sumali Kayo sa Pagpupulong sa Komunidad 03/17/2023

Noong Marso 17th  mula 10am-12pm, magho-host ang NBRC ng Community Conversation para makisali sa talakayan ng data ng pagbili ng serbisyo (POS) at aktibong makinig sa feedback at rekomendasyon. Ang mga pagpupulong na ito ay personal na dadalhin sa Vallejo John F. Kennedy Library sa Tagalog na may English Interpretation. Mangyaring sumangguni sa mga flyer para sa karagdagang impormasyon.

 

Sa March 17, 10:00 AM -12:00 PM, ang NBRC ay magho-host ng diskusyon sa mga pamayanan. Ang paksa ay ang purchase of service (POS) data. Ang NBRC ay interesadong marinig ang inyong opinyon at komento. Ang meeting ay sa personal sa Vallejo John. F. Kennedy Library. Ang pulong ay ipiprisinta sa Tagalog na mayroong English na interpretasyon. Sumangguni na lamang sa flyer para sa karagdagang impormasyon.