Pagsasara ng Thanksgiving Holiday

Isasara ang NBRC sa Huwebes 11/24 at Biyernes 11/25 bilang pagdiriwang ng Thanksgiving. Magpapatuloy kami sa negosyo sa Lunes, 11/28. Para sa mga hindi pang-medikal na emerhensiya, nananatiling available ang aming serbisyo pagkatapos ng oras sa 1-800-884-1594. Sa lahat ng aming magagandang kliyente at pamilya, nawa ang Thanksgiving na ito ay magdala sa iyo ng parehong kagalakan na ibinibigay mo sa iba araw-araw! Maligayang Thanksgiving!