Pokus na Pagpupulong sa Tagalog 2/24/2023

Sa Pebrero 24, ang NBRC ay magho-host ng pukos na pagpupulong sa Tagalog para maintindihan ng maigi ang mga pangangailangan ng komunidad at ano ang koneksyon nito sa kanilang wika at kultura. Ang pagpupulong na ito ay sa personal, 10:00 AM -12:00 PM, sa Crosswalk Community Church sa Napa. Paki basa na lamang ang flyer para sa karagdagang impormasyon. Ang mga kliyente at mga pamilya na tumatanggap ng serbisyo sa NBRC ay tatanggap ng gift card dahil sa kanilang pagdadalo.