Pokus na Pagpupulong sa Tagalog/ NBRC Focus Group

On June 27th, NBRC will be hosting a Focus Group in Tagalog to better understand the needs of our community as they relate to language and culture. This meeting will be hosted via Zoom from 6:00pm to 7:30pm. Please refer to the flyers for more information. Families and individuals served by NBRC will receive a gift card for participating.

Sa Junio 27, ang NBRC ay mag-hohost ng pokus na pagpupulong na nasa tatlong wika para maintindihan ang mga pangangailangan ng komunidad na may kaugnayan sa kanilang sariling wika at kultura.  oras ay 6:00pm-7:30pm sa Zoom. Sumanguni na lamang sa flyers para sa impormasyon. Ang mga kliyente at pamilya ng mga kliyente ay makakatangap ng gift card para sa kanilang pagdadalo.