NBRC Community Conversation/Sumali Kayo sa Pag-pupulong sa Komunidad 03/17/2023

On March 17th  from 10am-12pm, NBRC will be hosting a Community Conversation to engage in the discussion of purchase of service (POS) data and actively listen to feedback and recommendations. These meetings will be hosted in person at the Vallejo John F. Kennedy Library in Tagalog with English Interpretation. Please refer to the flyers for more information.

 

Sa March 17, 10:00 AM -12:00 PM, ang NBRC ay magho-host ng diskusyon sa mga pamayanan. Ang topic ay ang purchase of service (POS) data. Ang NBRC ay interesadong marinig ang inyong opinyon at mga komento.  Ang meeting ay sa personal sa Vallejo John. F. Kennedy Library. Ang meeting ay ipiprisinta sa Tagalog na mayroong English na interpretasyon. Sumangguni na lamang sa flyer para sa kadagdagang impormasyon.