09/07/22 Public Meeting para Repasuhin ang Plano ng Pagganap

Pampublikong Pagpupulong para Repasuhin ang mga Kinalabasan ng 2021 Performance Plan ng NBRC at Magbigay ng input sa paparating na 2023 Plan ng NBRC

Kailan: Miyerkules Setyembre 7, 2022

Oras: 6:00 pm hanggang 8:00 pm

Saan: Mag-zoom (malapit na ang link)

Nais ng North Bay Regional Center na tiyakin na patuloy tayong nagpapabuti. Sinusubukan naming lumampas sa aming misyon, ninanais na mga resulta, at na sumusunod kami sa lahat ng mga kinakailangan.

Sinusukat ng Plano sa Pagganap ng NBRC ang aming nagpapatuloy na pagganap sa nais na kinalabasan ng buong estado, at inihambing ang pagganap ng North Bay Regional Center sa average ng buong estado para sa lahat ng 21 mga rehiyonal na sentro sa California. Ang mga nais na kinalabasan ay sumasalamin sa direksyon ng patakaran ng publiko para sa mga serbisyong pang-unlad sa pamayanan.

Patuloy naming tinutupad ang lahat ng mga nakaplanong aktibidad na may layunin na mapabuti ang mga resulta ayon sa aming mga miyembro ng komunidad, Lupon ng mga Direktor, at kawani ng NBRC.

Iniimbitahan kang makinig sa isang presentasyon kung paano namin ginawa ang plano noong nakaraang taon at ang aming iminungkahing plano para ibigay ang iyong input.

Ipapakita namin ang plano at pakikinggan ang iyong mga komento sa Public Meeting ng NBRC Board of Directors sa Septiyembre 7, 2022.

Kung mayroon kang karagdagang input bago o pagkatapos ng pulong na ito, mangyaring huwag mag-atubiling mag-email:

Courtney Singleton sa courtneys@nbrc.net