Kahilingan sa Survey ng DDS Provider hanggang Hunyo 30, 2022

Ang DDS ay nangongolekta ng data mula sa mga provider tungkol sa kung ano ang nakakaapekto sa Direct Service Professional (DSP) workforce. Ang mga link sa survey ay i-email sa Mayo 2022, siguraduhing kumpletuhin mo ang sa iyo bago ang ika-30 ng Hunyo! Para sa karagdagang impormasyon mangyaring bisitahin ang:

https://bit.ly/3K9vJsC