Survey na Nangangailangan ng Serbisyo ng NBRC

Taun-taon ang North Bay Regional Center (NBRC) ay bumubuo ng Community Resource Development Plan, para sa pag-apruba ng Department of Developmental Services. Ang planong ito ay nagbibigay ng panimulang pondo para sa mga bagong programa upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga taong may kapansanan sa pag-unlad sa Napa, Solano at Sonoma Counties. Kailangan ng NBRC ang iyong input sa kung anong mga serbisyo ang kailangan, kung anong mga priyoridad ang dapat isama ng aming plano at kung ano ang hindi natutugunan na mga pangangailangan na umiiral sa komunidad. Mangyaring maglaan ng ilang minuto upang sagutin ang mga tanong sa survey sa ibaba. Ang survey na ito ay magsasara sa 10/26/22 at ang mga priyoridad ng serbisyo ng NRBC ay ipo-post sa website ng NBRC (www.nbrc.net) pagsapit ng 10/31/22.

https://www.surveymonkey.com/r/7QVWBXR

Maraming salamat sa inyong paglahok.