Pagsasanay sa Pag-iisip na Nakasentro sa Tao

 Ikaw ba ay isang vendor o direktang suportang propesyonal? Samantalahin ng libreng online na dalawang-bahaging serye ng pagsasanay na ito na kinabibilangan ng apat na oras ng pagtuturo, talakayan, at pagsasanay. Ito ay isang pagkakataong pagnilayan ang kasaysayan ng kapansanan at ang paraan ng ating pag-iisip at pakikipag-ugnayan ay may epekto sa karanasan ng mga taong may kapansanan ngayon. Sinasaliksik nito ang mga paraan upang ilipat ang ating pag-iisip bilang mga propesyonal at nag-aalok ng mga kongkretong hakbang upang ipatupad ang pag-iisip na nakasentro sa tao sa pang-araw-araw na kasanayan. Ang pagpaparehistro nang maaga ay kinakailangan upang carin@aliftllc.com.