Ang Reunion ng Magulang – Pagpaparehistro

LIVE na ang pagpaparehistro para sa The Parent Reunion!

Iho-host namin ang aming unang kumperensya ng magulang sa pakikipagtulungan sa Parents Can sa Sabado, Agosto 26, 2023 sa Napa Valley College. Ang Parent Reunion ay isang kumperensya para sa mga magulang at tagapag-alaga ng mga batang may espesyal na pangangailangan kung saan magho-host kami ng iba't ibang workshop, isang community at vendor resource fair at marami pang iba! Inaasahan namin ang araw na ito na puno ng impormasyon, koneksyon at komunidad!

https://forms.office.com/r/TJtaHHBQNB