Service Provider

Ang North Bay Regional Center ay umaasa sa isang network ng mga propesyonal, mahabagin, at mabisang tagapagbigay ng serbisyo upang bumuo ng mataas na kalidad, mga serbisyo na nakabatay sa mga tao na nagsusulong ng pagsasarili sa pamamagitan ng mga komunidad ng live-work. Ang mga tagabigay ng serbisyo na ito ay nagbabahagi ng aming pangitain at pangako upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga indibidwal na may mga kapansanan sa pag-unlad sa pamamagitan ng hindi bababa sa-mahigpit at cost-effective na suporta.

Para sa isang listahan ng mga tagapagbigay ng serbisyo ng NBRC, o mga vendor sa aming Aninaw pahina